کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 19
3. تأثیرمؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 90-121

10.22054/qric.2018.15707.105

جمیله علم الهدی؛ محبوبه رضائی دیگه سرایی؛ بابک یاری


8. نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 67-105

10.22054/qric.2018.16345.97

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور


9. طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر، هرسی و بلانچارد

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 169-198

10.22054/qric.2018.25118.173

حسین زینلی پور؛ سمیه زارع؛ یعقوب رییسی اهوان


10. مطالعه تطبیقی تجارب و طرح‌های عملی دانشگاه‌های پیشرو در تکوین بین‌المللی سازی آموزش و برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 143-167

10.22054/qric.2018.14377.84

احمد ملکی پور؛ عرفانه قاسم پور؛ حسام بشرویه نژاد کریمی


14. تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-51

10.22054/qric.2016.7072

عرفانه قاسم پور؛ احمد ملکی پور؛ صادق زارع‌صفت


15. رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارس شاهد و ایثارگر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 83-107

10.22054/qric.2016.7071

سمیه گیوکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ حسین شکوهی فرد؛ اسدالله زنگویی


16. هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی : مطالعه پدیدارشناختی

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 47-72

10.22054/qric.2016.3559

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم مرندی حیدرلو


18. مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه های میسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 25-45

10.22054/qric.2016.7037

عرفانه قاسم پور؛ رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ احترام قاسم پور


19. نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22054/qric.2015.1850

علیرضا صادقی