مطالعه تطبیقی تجارب و طرح‌های عملی دانشگاه‌های پیشرو در تکوین بین‌المللی سازی آموزش و برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تجارب و طرح‌های عملی دانشگاه‌های پیشرو در تکوین بین‌المللی سازی آموزش و برنامه درسی است. این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است، که با استفاده از روش پژوهش تحلیلی اسنادی با رویکرد تطبیقی و نیز الگو توافق و تفاوت استورت میل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشگاه های پیشرو و موفق در عرصه بین المللی سازی آموزش و برنامه درسی با توجه مدارک و اسناد موجود در خصوص جدیدترین رتبه بندی موسسه‌های معتبر جهانی است، که در سال های اخیر توانسته‌اند، موفقیت‌هایی در زمینه بین‌المللی سازی کسب کنند. نمونه مورد بررسی دانشگاه‌های گریفیث، مناش، آدلاید، آلبرتا، مینه سوتا و دانشگاه کیوتو است، که بصورت هدفمند با توجه به دسترسی به مدارک و اسناد موجود انتخاب شدند. تجارب و فعالیت‌های دانشگاه های منتخب با توجه به اسناد و مدارک موجود در ابعاد آموزش، پژوهش و خدمات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که این دانشگاه‌ها با انجام یک سری فعالیت‌های دقیق و معقولانه در مسیر بین‌المللی سازی آموزش و برنامه درسی در ابعاد آموزش، پژوهش و خدمات حرکت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of experiences and universities in international development education and curriculum

نویسندگان [English]

  • ٍErfaneh Ghasempour
  • Hessam Karimi
چکیده [English]

Today, developments and changes on the planet, causing an international phenomenon in higher education is the education and curriculum. The study population of seven prestigious universities around the world (Griffith University, University Knsva, Menashe University, University of Adelaide, University of Alberta, University of Minnesota and the University of Kyoto), which in recent years have, in the Times in international education rankings and rank their curriculum. Experiences and activities selected universities according to the documents available in dimensions of teaching, research and service was evaluated. The results showed that the university has conducted a series of rigorous and rational activities in the international route of learning and the curriculum in terms of teaching, research and travel services.Today, developments and changes on the planet, causing an international phenomenon in higher education is the education and curriculum. The study population of seven prestigious universities around the world (Griffith University, University Knsva, Menashe University, University of Adelaide, University of Alberta, University of Minnesota and the University of Kyoto), which in recent years have, in the Times in international education rankings and rank their curriculum. Experiences and activities selected universities according to the documents available in dimensions of teaching, research and service was evaluated. The results showed that the university has conducted a series of rigorous and rational activities in the international route of learning and the curriculum in terms of teaching, research and travel services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International building
  • training
  • curriculum development
  • university