نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجو دکترا دانشگاه آزاد

چکیده

در دنیای کنونی که بیش از پیش نیاز به دانش آموختگان دارای اطلاعات و مهارت‌های عمومی، توانمند در دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات مؤثر، تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه‌ی راه حل‌ها، تفکر خلاق و شناسایی محیط ملی و بین‌المللی احساس می‌شود. علاوه بر برنامه درسی تخصصی، دانشجویان کارشناسی ملزم به شرکت در تعداد معینی از دروس با موضوعات متعددی است که به طور معمول در طی سال‌های اول و دوم دانشگاه گذرانده می‌شود. این دوره که به عنوان برنامه درسی آموزش عمومی اشاره شده است، بخشی از برنامه درسی است که برای تمام دانشجویان مشترک است. در پژوهش حاضر برنامه های آموزش عمومی دانشگاه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی می‌باشد که دانشگاه های میسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. محور های اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی ارزیابی و تغییرات در برنامه‌ها، مقررات آموزشی، موضوعات، دوره‌ها و واحد های درسی آموزش عمومی است. طی مطالعه دانشگاه های نمونه نکات مثبت و قابل تأمل از این مطالعه حاصل شده است که می‌توان برای بهبود برنامه دروس عمومی در دانشگاه های ایران پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of General Courses at the University of Missouri, U. C. Davis, Beirut and Tehran

چکیده [English]

Current world more than ever is needed to graduates with knowledge and general Skills, capable in access to information, communicate effectively, analyze problems and offer solutions, creative thinking and identify national and international environment. In addition to the professional curriculum, undergraduate students are required to attend a certain number of courses with several issues that would normally be spent during the first and second year university. This course is referred as a general education curriculum that is part of the common curriculum for all students. The present study was investigated general education programs. Research method is a comparative study that the Universities of Missouri, U C Davis, Beirut and Tehran were selected as a sample. The main focus of this study is investigated how these programs assess and changes, educational requirements, topics, courses and general education credits. The study was considered the positive points of these sample universities that can be used to improve general education programs at universities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Education
  • Curriculum
  • comparative study
  • university
  • Undergraduate