آدرس نشریه: تهران ـ انتهای غربی اتوبان شهیدهمت ـ دهکده‌‏المپیک - میدان دهکده‏ ـ  دانشگاه علامه‌‏طباطبائی - دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی - دفتر فصلنامه
  کدپستی: 1489684511

شماره تماس دفتر نشریه پژوهش های کیفی در برنامه درسی

 

پست الکترونیکی: jric@atu.ac.ir

آدرس وب سایت: jric.atu.ac.ir


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image