آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 379
تعداد پذیرش 81
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 119

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 85
تعداد مشاهده مقاله 121578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 122756
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 233 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 513 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 171 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 331 روز
درصد پذیرش 21 %