نام داور وابستگی سازمانی
Mosa Bandak دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
صغری ابراهیمی قوام دانشگاه علامه طباطبائی
محمدسعید احمدی دانشگاه فرهنگیان
غلامرضا یاددگارزاده سازمان سنجش و آموزش کشور
بهبود یاریقلی هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مانی آرمان استادیار دانشگاه خلیج فارس
حسن اسدزاده دانشگاه علامه طباطبائی
حسین اسکندری دانشگاه علامه طباطبائی
یوسف اعظمی
فرشته افکاری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
مریم برهمن دانشگاه علامه طباطبائی
لیلا بیگدلی استاد یار دانشکاه آزاد تهران مرکز (واحد سوهانک)
سعید پورروستایی
محمود تلخابی
محمد جوادی پور عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران
سیده مریم حسینی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
رضوان حکیم زاده دانشگاه تهران
سید علی خالقی نژاد دانشگاه علامه طباطبایی
مریم خدارحمی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اکبر خسروی مدیر گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران-ایران
محبوبه خسروی هیات علمی
علی خورسندی دانشگاه علامه
مرضیه دهقانی استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
زهرا رحیمی گروه آموزش و پرورش، دانشکده روان شناسی علامه طباطبایی
علی رحمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
؟؟؟ رستمی
زهرا رشیدی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
شیرین رشیدی تهران انتهای اتوبان همت غرب میدان ورزش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی طبقه ۳ اتاق۳۳۰
سید عباس رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
اعظم زرین گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مینو سید طاهرالدینی
اسماعیل سعدی پور هیات علمی
احمد سلحشور دانشگاه علامه طباطبائی
نادر سلسبیلی مدیر گروه پژوهشی مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اصغر سلطانی
جمال سلیمی استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
بابک سلمانی مدرس دانشگاه
لیلا شکوهی امیرآبادی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
علیرضا صادقی مدیر گروه
کیوان صالحی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مریم صفرنواده وزارت بهداشت درمان و آوزش پزشکی
فاطمه عابدی مدرس دانشگاه فرهنگیان
آمنه عالی گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی
حسین عبداللهی
صابر عبدالملکی کارشناس
علیرضا عصاره
وحیده علیپور دانشگاه پیام نور
کیومرث فرحبخش
مصطفی قادری دانشگاه علامه طباطبائی
عرفانه قاسم پور دانشگاه تهران
مرجان کیان دانشگاه خوارزمی
حسنعلی گرمابی دانشگاه فرهنگیان
بختیار محمودپور
سعید مذبوحی دانشگاه
رحیم مرادی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود مرادی دانشگاه زنجان
محمد مهدی مظفری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
عباس معدن دار آرانی دانشگاه لرستان
حسن ملکی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد ملکی پور دانشگاه تهران
حسن نجفی دانش آموخته دکتری مطالعات برنامه درسی از دانشگاه علامه طباطبائی ره
علی نوری گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ملایر
رضاعلی نوروزی فلسفه تعلیم و تربیت
اکبر هدایتی دکتری برنامه ریزی درسی
مهدی واحدی عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی
غلامرضا ویسی گروه روان شناسی و تعلیم و تربیت ، پژوهشکده فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

login