داوران

 

نام داور سمت / سازمان
Mosa Bandak دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
محمدسعید احمدی دانشگاه فرهنگیان
غلامرضا یاددگارزاده سازمان سنجش و آموزش کشور
بهبود یاریقلی هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسن اسدزاده دانشگاه علامه طباطبائی
حسین اسکندری دانشگاه علامه طباطبائی
یوسف اعظمی
فرشته افکاری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
احسان اکرادی دانشگاه علامه طباطبائی
مریم برهمن دانشگاه علامه طباطبائی
لیلا بیگدلی داور،دانشگاه
سعید پورروستایی
محمود تلخابی
محمد جوادی پور
سیده مریم حسینی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
رضوان حکیم زاده دانشگاه تهران
سید علی خالقی نژاد دانشگاه علامه طباطبایی
علی اکبر خسروی مدیر گروه برنامه ریزی درسی و آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران-ایران
محبوبه خسروی هیات علمی
علی خورسندی دانشگاه علامه
مرضیه دهقانی استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
علی رحمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
؟؟؟ رستمی
زهرا رشیدی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
سید عباس رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
مینو سید طاهرالدینی
اسماعیل سعدی پور هیات علمی
احمد سلحشور دانشگاه علامه طباطبائی
نادر سلسبیلی مدیر گروه پژوهشی مبانی برنامه ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اصغر سلطانی
جمال سلیمی استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
بابک سلمانی مدرس دانشگاه
لیلا شکوهی امیرآبادی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
علیرضا صادقی مدیر گروه
کیوان صالحی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مریم صفرنواده وزارت بهداشت درمان و آوزش پزشکی
فاطمه عابدی مدرس دانشگاه فرهنگیان
آمنه عالی گروه آموزش و پرورش دانشگاه علامه طباطبائی
حسین عبداللهی
علیرضا عصاره
وحیده علیپور دانشگاه پیام نور
کیومرث فرحبخش
مصطفی قادری دانشگاه علامه طباطبائی
عرفانه قاسم پور دانشگاه تهران
مرجان کیان دانشگاه خوارزمی
حسنعلی گرمابی دانشگاه فرهنگیان
بختیار محمودپور
سعید مذبوحی دانشگاه
رحیم مرادی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود مرادی دانشگاه زنجان
محمد مهدی مظفری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
عباس معدن دار آرانی دانشگاه لرستان
حسن ملکی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد ملکی پور دانشگاه تهران
علی نوری گروه علوم تربیتی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه ملایر
رضاعلی نوروزی فلسفه تعلیم و تربیت
اکبر هدایتی دکتری برنامه ریزی درسی
مهدی واحدی عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی
غلامرضا ویسی گروه روان شناسی و تعلیم و تربیت ، پژوهشکده فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)