تعداد مقالات: 54
28. تحلیلی بر نظریه برنامه‎درسی با تأکید و نقدی برایدئولوژی‎های آیزنر و مک‎نیل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 1-20

10.22054/qric.2015.1845

سعید مذبوحی؛ محسن حاجی تبارفیروزجائی؛ عبدالسعید محمدشفیعی


29. طراحی و اعتباریابی الگوی تدریس مجازی باکیفیت در نظام آموزش عالی ایران

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 73-106

10.22054/qric.2016.7036

محمد اکبری بورنگ؛ علی اکبر عجم؛ حسین جعفری ثانی؛ رضا صابری؛ حسین شکوهی فرد


30. رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارس شاهد و ایثارگر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 83-107

10.22054/qric.2016.7071

سمیه گیوکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ حسین شکوهی فرد؛ اسدالله زنگویی


34. تأثیرمؤلفه‌های برنامه درسی پنهان بر تربیت دینی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 90-121

10.22054/qric.2018.15707.105

جمیله علم الهدی؛ محبوبه رضائی دیگه سرایی؛ بابک یاری


37. مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی در تمرکززدایی نظام برنامه درسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 21-40

10.22054/qric.2015.1846

محسن نوبخت پور؛ مهسا لازمی زارع


41. مطالعه تطبیقی تجارب و طرح‌های عملی دانشگاه‌های پیشرو در تکوین بین‌المللی سازی آموزش و برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 143-167

10.22054/qric.2018.14377.84

احمد ملکی پور؛ عرفانه قاسم پور؛ حسام بشرویه نژاد کریمی


46. الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1849

مریم صفرنواده؛ فریبرز محمدی فارسانی؛ احمد جعفری قوام آباد


48. برنامه درسی و تفکر انتقادی: مطالعه تجارب دانشجویان کارشناسی ارشد

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 127-165

10.22054/qric.2016.7103

جمال سلیمی؛ کیوان بلندهمتان؛ خاطره یاری


49. بررسی تجارب دانشجویان دختر از انعکاس مفهوم جنسیت در کتب درسی دوران تحصیلی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 70-90

10.22054/qric.2016.7493

ژیلا کاردان حلوایی؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب


50. طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر، هرسی و بلانچارد

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 169-198

10.22054/qric.2018.25118.173

حسین زینلی پور؛ سمیه زارع؛ یعقوب رییسی اهوان


شماره‌های پیشین نشریه