نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، علامه طباطبائی

4 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تهران

5 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
برای سالیان بسیاری بحث در خصوص نقش معلم در اجرای برنامه درسی از جنبه‌های مختلفی در مباحث مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی تعلیماتی و تأکید بر نقش وی در راهنماهای معلم مطرح بوده است. با این وجود توجه به نقش معلم در قالب عنوان«رهبری معلم» با محوریت اجرای برنامه درسی در ادبیات پژوهشی داخل موضوعی مغفول و ناشناخته می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل رهبری معلم در برنامه درسی به ویژگی‌ها، مزایا و معایب آن پرداخته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین رهبری معلم و رهبری توزیع‌یافته در مدرسه رابطه وجود داشته و رهبری در مدرسه می‌تواند در میان معلمان «توزیع» گردد که این امر می‌تواند اثربخشی معلمان در اجرای برنامه درسی را در پی داشته باشد. در نهایت این مطالعه نتیجه می‌گیرد که رهبری معلم امری شدنی است که اقتضاء و امکان برای مؤفقیت کامل در این نقش به انجام پژوهش‌های بیشتر، وجود شرایط مناسب در مدارس و البته خود معلمان بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teacher Leadership in the Implementation of the Curriculum: Challenges and Opportunities

نویسندگان [English]

  • Hassan Maleki 1
  • Babak Salmani 2
  • Abbas Abbaspour 3
  • Rezvan Hakimzadeh 4
  • Mohammad Hassan Amir Teimouri 5

چکیده [English]

For many years the debate was about the role of the teacher in the implementation of curriculum of the various aspects in educational management issues, supervision and guidance, and emphasized teacher’s role in the teacher guides. However, according to the teacher's role in the "teacher leadership" with a focus on the implementation of the curriculum in the research literature within the subject was ignored and unknown. This study has dealt with analyze the leadership of teachers in the curriculum of the features, advantages and disadvantages of it. The current study was administrated through application of descriptive-analytic method. The findings suggested that there was a relationship between teacher leadership and distributed leadership in school and leadership in the school can be distributed among teachers that the subject be followed effectiveness of teachers in implementing the curriculum. Finally, the study concluded that teacher leadership is possible and requirement and possibilities for complete success in this role depends on more researches, appropriate conditions in schools and their teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher leadership
  • distributed leadership
  • professional learning community
  • the implementation of curriculum