نویسنده = اسکندر فتحی آذر
تعداد مقالات: 1
1. هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی : مطالعه پدیدارشناختی

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 47-72

10.22054/qric.2016.3559

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم مرندی حیدرلو