نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هنری ژیرو(به عنوان یکی از مهم‌ترین متفکران جهانی تعلیم و تربیت) معلمان را روشنفکران تحول آفرین می‌داند و معتقد است که معلمان دارای نقش سیاسی و اخلاقی مهمی هستند و وظیفه دارند تا برای تحقق دموکراسی و جامعة مدنی پویا تلاش کنند. آن‌ها باید اهداف، محتوا، روش‌ها و فناوری‌های تدریس را به سوال بکشند و با نگاهی انتقادی به آن بنگرند. معلمان باید پدیده‌های اجتماعی را در سطح جهانی به انتقاد بگذارند و علایق و ایدئولوژی‌های زیرین آن را کشف کنند. آنها باید با پرورش دانش‌آموزان به عنوان شهروندان انتقادی، زمینه را برای تحقق دموکراسی واقعی مهیا سازند. این یکی از رسالتهای مهم معلم در مقابله با گسترش فرهنگ نظام سلطه و پدیده‌هایی مانند مصرف‌گرایی است. ژیرو معتقد است که معلمان یکی از منابع مقاومت در برابر بازتولید نظام سلطه در تعلیم و تربیت هستند و می‌توانند با ایجاد آگاهی عمومی، نظام سلطه را به نقد بکشند. معلمان همچنین باید از مطالعات فرهنگی و سواد سیاسی غنی برخوردار باشند و تفاوت‌ها فرهنگی را مطالعه کنند و در کلاس خود به آن توجه کنند. آن‌ها باید فرصتی برای همة دانش آموزان ایجاد کنند تا بتوانند فرهنگ و تاریخ بومی خود را در کلاس درس به گفت و گو بگذارند و از این طریق تدریس را به زندگی و فرهنگ خود ارتباط دهند. معلمان در نقش روشنفکران تحول‌آفرین، در خارج از مدرسه هم به ایجاد یک عدالت اجتماعی و مقاومت دربرابر روابط نابرابر قدرت متعهد می‌شوند و در ارتباط با سایر کارگزاران فرهنگی و منتقدین، در این راه تلاش می‌کنند.ا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review and Critique of "Teachers as Transformatory Intellectuals" Theory in Henry Giroux's View point

نویسنده [English]

  • Ehsan Ekradi 2

2 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Henry Giroux considers teachers as transformative intellectuals and believes that teachers possess their own political and ethical roles and have obligatory attempt to materialize radical democracy within and without classroom. They should criticize the purposes, content, approaches and technologies of teaching. Also, they should criticize curriculum knowledge, and discover it’s underneath interests and ideologies. Giroux claims that teachers are one of the resistance resources against reproduction of the dominant system (hegemony) in education, and they can criticize their hegemony by means of breaking borders of dominant curriculum. Teachers should be possessed of enriched cultural studies, too, and study cultural differences and draw attention to them in classroom. They should make opportunities for all of the students so that they can communicate their own culture and history in classroom, and ultimately, by this way they can connect teaching up to their lives and culture. Teachers as common intellectuals, should be committed to establishing social justice and resistance against unequal relations of power, and they should endeavor accompanied by other agents and critics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical pedagogy
  • Henry Giroux
  • Teachers as intellectuals
  • Teacher Training