تعداد مقالات: 54
2. ادراک استادان گروه مشاوره از برنامه درسی پوچ در دانشگاه: مطالعه کیفی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 1-25

10.22054/qric.2016.7070

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی


9. نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 41-60

10.22054/qric.2015.1847

سید علی خالقی نژاد؛ حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده


11. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 21-40

10.22054/qric.2016.7494

اکبر هدایتی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ اسماعیل سعدی پور


12. مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه های میسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 25-45

10.22054/qric.2016.7037

عرفانه قاسم پور؛ رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ احترام قاسم پور


13. تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-51

10.22054/qric.2016.7072

عرفانه قاسم پور؛ احمد ملکی پور؛ صادق زارع‌صفت


14. تبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت‌ هنری در دوره اول متوسطه براساس عناصر برنامه‌درسی کلاین

دوره 3، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 28-52

10.22054/qric.2019.28569.194

محمد فیروزی؛ محمد سیفی؛ علی حسینی مهر؛ علیرضا فقیهی


15. برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مؤلفه ها و راهکارهای تربیتی.

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 35-66

10.22054/qric.2018.17057.107

راحله قاضی اردکانی؛ علیرضا صادقی؛ فریبرز درتاج


18. طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1848

رحیم مرادی؛ مرتضی مرادی؛ حسن ملکی؛ افسانه عبدلی


21. هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی : مطالعه پدیدارشناختی

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 47-72

10.22054/qric.2016.3559

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم مرندی حیدرلو


22. رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 53-81

10.22054/qric.2016.7069

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری


24. برنامه درسی آموزش صلح دردوره ابتدایی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 66-89

10.22054/qric.2019.19378.134

سمیرا تیغ بخش؛ زهره سعادتمند


25. نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 67-105

10.22054/qric.2018.16345.97

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور