ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول ارزش‌شناسی در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش­ها با محوریت اصول آموزش ارزش­ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره­گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت­کنندگان در پژوهش از نمونه­گیری هدفمند استفاده­شد. فرایند گردآوری و تحلیل داده با انتخاب یک مدرسه متوسطه اول دخترانه در شهرستان بهارستان آغاز شد. داده­های پژوهش طی یک دوره چهار ماه و در طی 40 جلسه مشاهده فضای فیزیکی و محیط آموزش و کلاس درس معلمان و همچنین در نتیجه مصاحبه با 12 معلم از رشته­های متفاوت و 50 دانش­آموز گرد آوری شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که بین وضع موجود و روش­هایی که از مبانی و اصول ارزش­های بیان شده در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی مطرح شده فاصله و شکاف عمیقی حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Valuation Training Based on the Principles of Valuations in the Book on the Future on the Philosophy of Education of the Islamic Republic of Iran: A Case Study

نویسنده [English]

  • Zahra Abolhassani
Ph.D. Student of University of Tehran