کلیدواژه‌ها = دوره دندانپزشکی عمومی
تعداد مقالات: 2
2. الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمومی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1849

مریم صفرنواده؛ فریبرز محمدی فارسانی؛ احمد جعفری قوام آباد


شماره‌های پیشین نشریه