نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی آموزش ارزش‌ها با محوریت اصول آموزش ارزش‌ها در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی در دوره متوسطه اول بود. مطالعه به روش کیفی بوده است و از روش ارزشیابی «خبرگی و نقادی تربیتی» ارائه شده توسط «آیزنر» بهره‌گیری و سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزشیابی را دربرگرفته است. برای انتخاب شرکت‌کنندگان در پژوهش از نمونه‌گیری هدفمند استفاده‌شد. فرایند گردآوری و تحلیل داده با انتخاب یک مدرسه متوسطه اول دخترانه در شهرستان بهارستان آغاز شد. داده‌های پژوهش طی یک دوره چهار ماه و در طی 40 جلسه مشاهده فضای فیزیکی و محیط آموزش و کلاس درس معلمان و همچنین در نتیجه مصاحبه با 12 معلم از رشته‌های متفاوت و 50 دانش‌آموز گرد آوری شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که بین وضع موجود و روش‌هایی که از مبانی و اصول ارزش‌های بیان شده در کتاب در آمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی مطرح شده فاصله و شکاف عمیقی حاکم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Valuation Training Based on the Principles of Valuations in the Book on the Future on the Philosophy of Education of the Islamic Republic of Iran: A Case Study

نویسنده [English]

  • zahra abolhasani

university of tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the value education based on the principles and principles of the philosophy of Islamic Republic of Iran in the first grade. The study has been qualitative and has used Eisner's "Educational Criticism and Evaluation" methodology and has included four stages of descriptive, interpretive, evaluation, and content analysis. Targeted sampling was used to select the participants in the research. The process of collecting and analyzing data was started by selecting a primary school for girls in Baharestan. The research data were collected over a period of four months and during 40 sessions of physical space, teaching environment and teachers' classrooms as well as interviews with 12 teachers from different disciplines and 50 students. The results of this research indicate that there is a great gap between the current situation and the methods that underlie the principles and principles of the values of the philosophy of education of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educating Values
  • Evaluation
  • connaiseurship& criticism
  • Student
  • Islamic Philosophy