نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در هر لحظه برداشت، دیدگاه و نظر پیشرفته تری در حوزه برنامه درسی مطرح و معرفی می گردد که برداشت های قبلی را تحت شعاع قرار می دهد یا اینکه غفلت های گذشته را نمایان می سازد، این نوشتار با رویکرد اسنادی-تحلیلی عرصه جدید و مغفولی از تفکر و پژوهش درقلمرو برنامه درسی، یعنی برنامه درسی قبل از تولد را نشان می دهد، متاسفانه در زمان های قبل، مادران را تا قبل از به دنیا آمدن فرزندشان، به هیچ گونه فعالیتی در جهت آموزش و یا برقراری ارتباط با جنین ترغیب نمی کردند.یافته های این نوشتار نشان می دهد که فلاسفه همچون افلاطون و سقراط اشاراتی به دوره قبل از تولد داشته اند و امروزه با آزمایش های مختلف شواهد قوی مبنی بر یادگیری داخل رحمی، وجود هوش، حافظه، رابطه متقابل میان مادر وحتی تجربه های احساسی وعاطفی مادر با جنین به خوبی اثبات شده است و نیز دوران جنینی دوران تکوین توانایی هایی است که جنین انسان بعد از تولد به آنها نیاز دارد. دوران قبل از تولد در مشخص کردن مسیر رشد و تحول انسان بسیار حائز اهمیت است، شناسایی و یقین به وجود این عوامل باعث می شود که به فکر نقشه ای برای یادگیری( برنامه ریزی درسی) این یادگیرندگان فراموش شده باشیم و اندیشمندان تعلیم و تربیت وبالاخص برنامه ریزان درسی بایستی برای کودکان قبل تولد برنامه های منسجم و سازمان یافته جهت یادگیری طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A prenatal curriculum is a tall step to get started

نویسنده [English]

  • yaghoob azizi

Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

At any given time, a more advanced perspective and view of curriculum is introduced and exposed to previous perceptions. This paper, with the documentary-analytical approach, presents a new field of thought and research in the context of the curriculum, the pre-birth curriculum. Unfortunately In the intervening years, mothers did not encourage any kind of activity to educate or communicate with the fetus before the birth of their child. The findings of this paper show that philosophers such as Plato and Socrates have had pre-birth references. Today, with various experiments, strong evidence of intrauterine learning, intelligence, memory, the relationship between mother and even the emotional and emotional experiences of mother with fetus have been well documented. The embryonic period is the developmental stage of the abilities that a human embryo needs after birth. Although it seems incapable at birth, But the context of each of these abilities is formed in different periods of time in the fetal period. Pre-birth is very important in identifying the path of human development. Identifying these factors makes it easy to think of a plan for learning (curriculum planning) of these forgotten learners, and educators and specially curriculum planners should design coherent and organized learning programs for children before

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Fetus
  • learning
  • education
  • curriculum
  • prenatal curriculum