دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)
محل چاپ ایران - تهران
ناشر دانشگاه علامه طباطبائی
شروع انتشار زمستان 1394
وضعیت چاپ الکترونیکی و چاپی
درصد همانندی 15%
زبان مجله فارسی (چکیده انگلیسی)
هزینه داوری و چاپ بله
نوع مجله علمی -تخصصی
نوع داوری داوری بسته و حداقل 2 داور
زمان داوری حداقل 9 هفته و حداکثر 6ماه
-------------------------------
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 78
تعداد نویسندگان 185
تعداد مشاهده مقاله 123,686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125,012
نسبت مشاهده بر مقاله 1585.72
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1602.72
-------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 381
تعداد مقالات رد شده 209
درصد عدم پذیرش 55
تعداد مقالات پذیرفته شده 74
درصد پذیرش 19
زمان پذیرش (روز) 511
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 111

نشریه پژوهش های کیفی در برنامه درسی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی با درجه علمی- ترویجی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث برنامه ریزی درسی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه برنامه ریزی درسی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم برنامه ریزی درسی را گزارش می دهند می باشد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. این نشریه به دلیل تطبیق با آیین نامه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به روزرسانی اطلاعات نشریه در تاریخ 97/01/01 تا تاریخ 1401/12/29 توقف انتشار داشته است. تمامی هزینه‌های نشریه از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

الگوی آموزشی برنامه درسی مبتنی بر روش قصه‌گویی برای دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی

اصغر کرمی؛ مرتضی سمیعی زفرقندی؛ مریم صفرنواده

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 6-38

https://doi.org/10.22054/qric.2023.71405.358

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و اهداف برنامه درسی قصه‌گویی با روش کیفی بر پایه مصاحبه با متخصصان مرتبط انجام شده است. رویکر پژوهش از نوع کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان متخصصان برنامه درسی و اساتید آموزش ابتدایی در دانشگاه‌ها که در برنامه‌ریزی درسی و آموزش ابتدایی فعالیت‌های پژوهشی دارند بود. برای انتخاب نمونه، از روش ...  بیشتر

شناسایی دلالت های حکمت بازنگری علوم انسانی بر پایه آینده پژوهی به شیوه فراترکیب

فرهاد شفیع پورمطلق؛ هانیه ملکی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 40-71

https://doi.org/10.22054/qric.2023.61114.331

چکیده
  عدم کارآمدی برنامه های درسی علوم انسانی برای دانشجویان، مهمترین توجیه بازنگری آنهاست زیرا رشته های فعلی برای آینده ای که دانشجویان به آن ورود پیدا می کنند، از کارآمدی چندانی برخوردار نیست. در پژوهش حاضر ، دلالت های مبتنی بر یافته های مقالات علمی، با هم ترکیب شدند. روش پژوهش حاضر، شناسایی دلالت های حکمت بازنگری برنامه های درسی علوم ...  بیشتر

تجربه زیسته معلمان از عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای آنان

ناهید ثامتی؛ فاطمه امامقلی وند؛ سعیده افضلی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 72-104

https://doi.org/10.22054/qric.2023.70177.355

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر و موانع عملکرد حرفه‌ای معلمان انجام شد. روش پژوهش کیفی به شیوه تجربه زیسته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان فارغ‌التحصیلان رشته آموزش ابتدایی سال 95 تا 98 پردیس‌ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان کشوراست. حجم نمونه موردبررسی به نوع دیپلم ۱۲۰ نفر، به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. افراد نمونه ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی الگوی آماده سازی دانشجو معلمان دانش آموزان با نیاز ویژه بر مبنای رویکرد شایستگی

صابره بذرافشان؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ علی دلاور

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 106-139

https://doi.org/10.22054/qric.2023.59935.319

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه ها و چارچوب آماده سازی دانشجو معلمان آموزش ویژه بر مبنای رویکرد شایستگی و اعتباریابی درونی آن بود. روش پژوهش آمیخته، از نوع طرح اکتشافی بود. در بخش کیفی اسناد، مقالات، کتاب ها که بواسطه جستجوی نظامند بدست آمدند و متن های استخراج شده از مصاحبه با 21 نفر از استادان متخصص و کارشناسان و صاحب نظران که به شیوه ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموز ADHD

اشرف اصیلیان؛ حسین مومنی مهموئی؛ علی اکبر عجم

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 140-173

https://doi.org/10.22054/qric.2023.57778.312

چکیده
  هدف پژوهش طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه‌ی‌درسی مکمل سازگار با مغز دانش‌آموزان ADHD بود.این پژوهش آمیخته، نوع اکتشافی بود در بخش کیفی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه با 17 نفر از خبرگان انجام و در بخش کمی، پرسشنامه‌ای با 10 مؤلفه و 180 خرده‌مؤلفه طراحی و با 40 نفر از خبرگان برنامه‌ریزی‌درسی، روانشناسی، علوم مغز اجرا شد. ...  بیشتر

شاخص های کیفی یکپارچگی دانش در برنامه درسی؛ مطالعه موردی : تحلیل محتوای علوم تجربی دوره ابتدایی

طیبه اکبری پویانی؛ علی ستاری؛ سید یاسر حکیمی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1402، صفحه 174-213

https://doi.org/10.22054/qric.2023.69607.352

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر قابل ارزیابی نمودن دیدگاه یکپارچگی دانش در برنامه درسی و بهره بردن از فواید آموزشی و تربیتی آن است؛ لذا از همه دیدگاه های علمی، فلسفی و دینی در تعیین معیارها استفاده شده است. در این مقاله اصول اساسی وحدت علوم بر اساس انطباق با اسناد بالادستی تعلیم و تربیت کشور و همسو با دیدگاه توحیدی مورد نظر قرار گرفته است. روش تحقیق ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنامه درسی مدارس متوسطه کشور: یک مطالعه موردی

علی کشاورز زاده؛ محسن فرمهینی فراهانی

دوره 1، شماره 2 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 107-144

https://doi.org/10.22054/qric.2016.1872

چکیده
  پژوهش حاضر مهمترین و اساسی‌ترین ملاک ها و شاخص‌های ارزیابی برنامه درسی مدارس گرداوری و توسط کارشناسان و متخصصین اعتبارسنجی بررسی گردید. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 300 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش و متخصصین ارزیابی کیفیت دانشگاه می باشد. ابزار گرداوری داده ها، ...  بیشتر

نقد و بررسی نظریة «معلمان به عنوان روشنفکران تحول آفرین» در منظر هنری ژیرو

حمداله محمدی؛ احسان اکرادی

دوره 1، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 100-120

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7483

چکیده
  هنری ژیرو(به عنوان یکی از مهم‌ترین متفکران جهانی تعلیم و تربیت) معلمان را روشنفکران تحول آفرین می‌داند و معتقد است که معلمان دارای نقش سیاسی و اخلاقی مهمی هستند و وظیفه دارند تا برای تحقق دموکراسی و جامعة مدنی پویا تلاش کنند. آن‌ها باید اهداف، محتوا، روش‌ها و فناوری‌های تدریس را به سوال بکشند و با نگاهی انتقادی به آن بنگرند. معلمان ...  بیشتر

رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 53-81

https://doi.org/10.22054/qric.2016.7069

چکیده
  چکیده برای سالیان بسیاری بحث در خصوص نقش معلم در اجرای برنامه درسی از جنبه‌های مختلفی در مباحث مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی تعلیماتی و تأکید بر نقش وی در راهنماهای معلم مطرح بوده است. با این وجود توجه به نقش معلم در قالب عنوان«رهبری معلم» با محوریت اجرای برنامه درسی در ادبیات پژوهشی داخل موضوعی مغفول و ناشناخته می‌باشد. بر ...  بیشتر

نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

علیرضا صادقی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1850

چکیده
  هدف این مقاله نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی است. در این نظریه کلیت برنامه درسی در خدمت تغییرات بنیادین جامعه بوده و معلم و دانش‌آموز به‌عنوان کنشگران اصلی برنامه درسی، نقش اساسی در ایجاد اصلاحات اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است و برای دستیابی به داده‌های معتبر از روش «بررسی ...  بیشتر

مدیریت اقتضایی مسیر اثربخشی در تمرکززدایی نظام برنامه درسی

محسن نوبخت پور؛ مهسا لازمی زارع

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/qric.2015.1846

چکیده
  یکی از بحثهای عمده تعلیم و تربیت دنیا تمرکز و تمرکززدایی در آموزش و پرورش است؛ نگاه ایستا به برنامه درسی از اثربخشی لازم برای آموزش و پرورش برخوردار نیست. بررسی آرای اکثر علمای تربیتی این دیدگاه را نشان میدهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مدلی ارائه دهیم که با نگاهی پویا و با در نظر گرفتن مقتضیات محیطی برای پیمودن برنامه درسی در راه ...  بیشتر

ابر واژگان