کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه های میسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 25-45

10.22054/qric.2016.7037

عرفانه قاسم پور؛ رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ احترام قاسم پور