نویسنده = صادقی، علیرضا
تعداد مقالات: 4
1. برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مؤلفه ها و راهکارهای تربیتی.

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 35-66

10.22054/qric.2018.17057.107

راحله قاضی اردکانی؛ علیرضا صادقی؛ فریبرز درتاج


2. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 21-40

10.22054/qric.2016.7494

اکبر هدایتی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ اسماعیل سعدی پور


4. نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22054/qric.2015.1850

علیرضا صادقی


شماره‌های پیشین نشریه