نویسنده = مرادی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1848

رحیم مرادی؛ مرتضی مرادی؛ حسن ملکی؛ افسانه عبدلی