نویسنده = زارع، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی اقتضایی برنامه درسی با انطباق بر دیدگاه آیزنر، هرسی و بلانچارد

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 169-198

10.22054/qric.2018.25118.173

حسین زینلی پور؛ سمیه زارع؛ یعقوب رییسی اهوان


شماره‌های پیشین نشریه