نویسنده = امیرتیموری، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 53-81

10.22054/qric.2016.7069

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری