نویسنده = زارع‌صفت، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-51

10.22054/qric.2016.7072

عرفانه قاسم پور؛ احمد ملکی پور؛ صادق زارع‌صفت


شماره‌های پیشین نشریه