نویسنده = فقیهی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت‌ هنری در دوره اول متوسطه براساس عناصر برنامه‌درسی کلاین

دوره 3، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 28-52

10.22054/qric.2019.28569.194

محمد فیروزی؛ محمد سیفی؛ علی حسینی مهر؛ علیرضا فقیهی


شماره‌های پیشین نشریه