نویسنده = درتاج، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مؤلفه ها و راهکارهای تربیتی.

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 35-66

10.22054/qric.2018.17057.107

راحله قاضی اردکانی؛ علیرضا صادقی؛ فریبرز درتاج


شماره‌های پیشین نشریه