نویسنده = رستمی نژاد، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارس شاهد و ایثارگر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 83-107

10.22054/qric.2016.7071

سمیه گیوکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ حسین شکوهی فرد؛ اسدالله زنگویی


شماره‌های پیشین نشریه