نویسنده = هدایتی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 21-40

10.22054/qric.2016.7494

اکبر هدایتی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ اسماعیل سعدی پور


شماره‌های پیشین نشریه