نویسنده = ملکی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 21-40

10.22054/qric.2016.7494

اکبر هدایتی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ اسماعیل سعدی پور


2. نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 41-60

10.22054/qric.2015.1847

سید علی خالقی نژاد؛ حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده


شماره‌های پیشین نشریه