نویسنده = خالقی نژاد، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 41-60

10.22054/qric.2015.1847

سید علی خالقی نژاد؛ حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده


شماره‌های پیشین نشریه