تعداد مقالات: 54
52. تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر برنامه درسی ملی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 144-167

10.22054/qric.2018.16331.96

فاطمه عابدی؛ مرتضی منادی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ علیرضا کیامنش


54. شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1396، صفحه 139-169

10.22054/qric.2018.9680

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی آرای؛ رضا اسماعیلی


شماره‌های پیشین نشریه