تعداد مقالات: 54
-24. نقد دیدگاه پست مدرنیسم در برنامه‌درسی با شاخص‌های مبانی فلسفی تربیت اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 41-60

10.22054/qric.2015.1847

سید علی خالقی نژاد؛ حسن ملکی؛ رضوان حکیم زاده


-22. ادراک استادان گروه مشاوره از برنامه درسی پوچ در دانشگاه: مطالعه کیفی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 1-25

10.22054/qric.2016.7070

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی


-15. طراحی و ارائه مدل شایستگی برای برنامه ریزان درسی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22054/qric.2015.1848

رحیم مرادی؛ مرتضی مرادی؛ حسن ملکی؛ افسانه عبدلی


-14. مطالعه تطبیقی دروس عمومی کارشناسی در دانشگاه های میسوری، یوسی داویس، بیروت و تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 25-45

10.22054/qric.2016.7037

عرفانه قاسم پور؛ رضوان حکیم زاده؛ احمد ملکی پور؛ احترام قاسم پور


-13. تبیین مولفه های برنامه درسی معنوی با نگاهی به دیدگاه نادینگز

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 27-51

10.22054/qric.2016.7072

عرفانه قاسم پور؛ احمد ملکی پور؛ صادق زارع‌صفت


-12. طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 21-40

10.22054/qric.2016.7494

اکبر هدایتی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ اسماعیل سعدی پور


-11. برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت ها، مؤلفه ها و راهکارهای تربیتی.

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 35-66

10.22054/qric.2018.17057.107

راحله قاضی اردکانی؛ علیرضا صادقی؛ فریبرز درتاج


-8. تبیین علل شکاف بین نظر و عمل تربیت‌ هنری در دوره اول متوسطه براساس عناصر برنامه‌درسی کلاین

دوره 3، شماره 8، پاییز 1396، صفحه 28-52

10.22054/qric.2019.28569.194

محمد فیروزی؛ محمد سیفی؛ علی حسینی مهر؛ علیرضا فقیهی


-6. نقد نظریه برنامه درسی بازسازی اجتماعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22054/qric.2015.1850

علیرضا صادقی


-5. هویت حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه ریزی درسی : مطالعه پدیدارشناختی

دوره 1، شماره 2، بهار 1395، صفحه 47-72

10.22054/qric.2016.3559

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ مریم مرندی حیدرلو


-4. رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

دوره 1، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 53-81

10.22054/qric.2016.7069

حسن ملکی؛ بابک سلمانی؛ عباس عباس‌پور؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسن امیرتیموری


-2. نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 67-105

10.22054/qric.2018.16345.97

اعظم زرقانی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور


0. برنامه درسی آموزش صلح دردوره ابتدایی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 66-89

10.22054/qric.2019.19378.134

سمیرا تیغ بخش؛ زهره سعادتمند


شماره‌های پیشین نشریه