کلیدواژه‌ها = برنامه درسی ملی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر برنامه درسی ملی

دوره 3، شماره 7، تابستان 1396، صفحه 144-167

10.22054/qric.2018.16331.96

فاطمه عابدی؛ مرتضی منادی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ علیرضا کیامنش